Održano javno izlaganje Prijedloga IV. ID PPU Općine Virje

Objavljeno 14 Lipanj 2019
Ispis

Dana 13. lipnja 2019. godine, u Vijećnici Općinskog vijeća Općine Virje, Trg dr. Franje Tuđmana bb (Društveni dom Virje), održano je javno izlaganje u sklopu javne rasprave o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Virje. Na javnom izlaganju sudjelovali su predstavnici Općine Virje kao nositelja izrade IV. ID PPUO Virje, predstavnici stručnog izrađivača, Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije te zainteresirana javnost.

Nakon uvodne riječi pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Virje, gđe. Kristine Filipović, i ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje KKŽ, gosp. Zlatka Filipovića, predstavnici stručnog izrađivača: Jelena Kovač, dipl.ing.građ., Saša Cestar, dipl.ing.prom. i Martina Lauš, mag.ing.arch., prezentirali su izvršene izmjene u IV. ID PPUO Virje vezane uz građevinska područja i infrastrukturne sustave. Nakon prezentacija uslijedila je rasprava u kojoj su se mogla postavljati pitanja i davati primjedbe na IV. ID PPUO Virje.
Javna rasprava o Prijedlogu IV. ID PPUO Virje završava 21. lipnja 2019. godine i zaključno s tim danom može se izvršiti uvid u prostorno-plansku dokumentaciju te davati mišljenja i prijedlozi na IV. ID PPUO Virje.