Obilježavanje 20. godišnjice rada Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije

Obilježavanje 20. godišnjice rada Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije Obilježavanje 20. godišnjice rada Zavoda... opširnije

Planovi u postupku donošenja

10-08-2016
OBAVIJEST o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije

OBAVIJEST o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije Ovim putem obavještava se javnost da je temeljem Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije, koju je Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije donijela na 21. sjednici održanoj 7. srpnja 2016. godine (Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije broj 9/16.), započela izrada IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije (Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije broj 8/01., 8/07, 13/12. i 5/14.).

Opširnije
04-08-2016
Izvješće o javnoj raspravi o II. IID PPU Općine Drnje

Temeljem članka 102. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13), (u daljnjem tekstu: Zakon), nositelj izrade općinski načelnik Općine Drnje i odgovorni voditelj stručnog izrađivača u ime Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, Koprivnica (u daljnjem tekstu: Zavod), obrađuju mišljenja, prijedloge i primjedbe pristigle tijekom javne rasprave i iznesene tijekom javnog izlaganja o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Drnje (u daljnjem tekstu: Prostorni plan) te zajedno pripremaju IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI. Od ukupno jedanaest (11) pismenih očitovanja od sudionika javne rasprave njih deset je prihvaćeno i...

Opširnije
07-07-2016
Održano javno izlaganje o Prijedlogu II. ID PPUO Sveti Petar Orehovec
Održano javno izlaganje o Prijedlogu II. ID PPUO Sveti Petar Orehovec

U skladu s člankom 99. st. 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13) održano je javno izlaganje o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Petar Orehovec sa smanjenim sadržajem. Javno izlaganje održano je dana 5. srpnja 2016. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Općine Sveti Petar Orehovec. Datum, mjesto i vrijeme javnog izlaganja objavljeni su u „Podravskom listu" od 27. lipnja 2016. godine (broj 723, godina XVI.), na mrežnoj stranici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja od 27. lipnja 2016. godine (http://www.mgipu.hr/doc/Prostorno/Planovi/Rasprave/JR_2ID_PPUO_Sveti-Petar-Orehovec.pdf), na mrežnim...

Opširnije
01-07-2016
JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu II. I i D PPU Općine Sveti Petar Orehovec

Na temelju članka 96. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13) i Zaključka općinskog načelnika Općine Sveti Petar Orehovec, KLASA: 350-02/14-01/05, URBROJ: 2137/20-16-8 od 24. lipnja 2016. godine objavljuje se JAVNA RASPRAVAo Prijedlogu II. Izmjena i dopunaProstornog plana uređenja Općine Sveti Petar Orehovec sa smanjenim sadržajem Javna rasprava sastoji se od javnog uvida i javnog izlaganja. 1. Javna rasprava će trajati 15 dana, od 04. srpnja 2016. godine do 18. srpnja 2016. godine. 2. Javni uvid u Prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Petar Orehovec sa smanjenim...

Opširnije
29-06-2016
Javna rasprava o Prijedlogu II. ID PPUO Drnje

Na temelju članka 96. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13.) i Zaključka općinskog načelnika Općine Drnje, KLASA: 350-02/14-01/05, URBROJ: 2137/04-16-163 od 18. lipnja 2016. godine objavljuje se JAVNA RASPRAVAo Prijedlogu II. Izmjena i dopunaProstornog plana uređenja Općine Drnje Javna rasprava sastoji se od javnog uvida i javnog izlaganja. 1. Javna rasprava će trajati 15 dana, od 06. srpnja 2016. godine do 20. srpnja 2016. godine. 2. Javni uvid u Prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Drnje moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama...

Opširnije
28-06-2016
RADNI SASTANAK U SVEZI IZRADE III. ID PPUO SOKOLOVAC
RADNI SASTANAK U SVEZI IZRADE III. ID PPUO SOKOLOVAC

U prostorijama Općine Sokolovac dana 23. lipnja 2016. godine održan je radni sastanak u svezi izrade III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sokolovac sa smanjenim sadržajem („Službeni glasnik Koprivničko - križevačke županije" broj 3/08., 15/09. i 19/14.). U suradnji predstavnika izrađivača Plana Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko - križevačke županije i nositelja izrade Plana Općine Sokolovac, na sastanku su bile komentirane promjene i korekcije granica građevinskog područja te razmatrani zahtjevi iz Odluke o izradi navedenog Plana („Službeni glasnik Koprivničko - križevačke županije" broj 8/15.).  

Opširnije
28-06-2016
JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu II. IDPPU Općine Sveti Petar Orehovec

Na temelju članka 96. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13) i Zaključka općinskog načelnika Općine Sveti Petar Orehovec, KLASA: 350-02/14-01/05, URBROJ: 2137/20-16-8 od 24. lipnja 2016. godine objavljuje se JAVNA RASPRAVAo Prijedlogu II. Izmjena i dopunaProstornog plana uređenja Općine Sveti Petar Orehovec sa smanjenim sadržajem Javna rasprava sastoji se od javnog uvida i javnog izlaganja. 1. Javna rasprava će trajati 15 dana, od 04. srpnja 2016. godine do 18. srpnja 2016. godine. 2. Javni uvid u Prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Petar Orehovec sa smanjenim...

Opširnije
07-06-2016
ODRŽANO JAVNO IZLAGANJE O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PPUO OPĆINE RASINJA
ODRŽANO JAVNO IZLAGANJE O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PPUO OPĆINE RASINJA

Javno izlaganje u okviru javne rasprave o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna PPUO Rasinja održano je dana 7. lipnja 2016. godine u 10,00 h u Općinskom centru za kulturu, tradiciju i edukaciju, Trg sv. Križa 21, Rasinja. Na javnom izlaganju sudjelovali su predstavnici Općine Rasinja, djelatnici stručnog izrađivača Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, i predstavnik nadležnog javnopravnog tijela.Prema Odluci o izradi objavljenoj u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije" broj 17/14 izrada IV. ID PPUO Rasinja utvrđuje se radi formiranja proizvodnog pogona u dijelu koji se odnosi na određivanje lokacije za...

Opširnije
30-05-2016
JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna PPU Općine Rasinja

Na temelju članka 96. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13.) i Zaključka općinskog načelnika Općine Rasinja, KLASA: 350-01/15-01/08, URBROJ: 2137/13-16-1 od 18. svibnja 2016. godine objavljuje se JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rasinja. Javna rasprava sastoji se od javnog uvida i javnog izlaganja. Javna rasprava će trajati 15 dana, od 27. svibnja 2016. godine do 10. lipnja 2016. godine. Javni uvid u Prijedlog IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rasinja moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u...

Opširnije
04-03-2016
Predaja Izvornika elaborata II. izmjena i dopuna PPUO Kalinovac
Predaja Izvornika elaborata II. izmjena i dopuna PPUO Kalinovac

  U prostorijama Općine Kalinovac je u četvrtak 03. ožujka 2016. godine izvršena predaja Izvornika elaborata II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kalinovac (SG KKŽ 6/07, 2/09 i 15/15), kojega je općinskom načelniku Branku Soboti uručio u ime izrađivača Plana ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije Zlatko Filipović.Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Kalinovac objavljena je u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije" broj 15/15.

Opširnije

Ostale novosti

16-08-2016
Riješenje o imenovanju ravnatelja Zavoda

Rješenje o imenovanju ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije.

Opširnije
08-07-2016
Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Zavoda

Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije.        

Opširnije
28-06-2016
Održana 17. sjednica Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-Križevačke Županije

Dana 24. lipnja 2016. godine održana je 17. sjednica Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije na kojoj je predsjednik Upravnog vijeća g. Nenad Martinaga u prisutnosti članova vijeća otvorio pristiglu prijavu na natječaj za imenovanje ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije. Temeljem objavljenog javnog natječaja u dnevnom tisku 24 sata od 3. lipnja 2016. godine, web stranici Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije ( www.prostorno-kkz.hr) te na oglasnoj ploči Zavoda u traženom roku pristigla je jedna prijava.Nakon...

Opširnije
03-06-2016
JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja Zavoda

KLASA: 023-08/16-01/01URBROJ:2137-14-16-2Koprivnica, 30. svibnja 2016. Na temelju članka 24. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije (Klasa:012-03/08-01/01, Urbroj:2137-14-08-1; Klasa: 012-03/09-01/01, Urbroj:2137-14-09-1; Klasa:012-03/14-01/01, Urbroj:2137-14-14-1; Klasa:012-03/16-01/01, Urbroj:2137-14-16-1), članka 6. Odluke o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije ( „Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 13/07., 12/09., 8/13., 12/13. i 2/14) i Odluke Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije od 30. svibnja 2016. godine, Klasa:023-08/16-01/01, Urbroj:2137-14-16-1 Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije raspisuje JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja Zavoda za prostorno uređenjeKoprivničko-križevačke...

Opširnije
13-05-2016
ODRŽANA PRVA NACIONALNA RADIONICA U OKVIRU EU PROJEKTA MINATURA2020
ODRŽANA PRVA NACIONALNA RADIONICA U OKVIRU EU PROJEKTA MINATURA2020

12. SVIBNJA 2016. ODRŽANA PRVA NACIONALNA RADIONICA U OKVIRU EU PROJEKTA MINATURA2020   U prostorijama Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Koprivnica održana je prva nacionalna radionica o ležištima mineralnih sirovina od javnog značenja u sklopu projekta MINATURA2020. Prije početka same radionice sve prisutne pozdravio je zamjenik župana Darko Sobota i ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije Zlatko Filipović. Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije je partner u ovom projektu koji se odvija u sklopu EU programa Obzor2020. Radionici je prisustvovalo 50-ak...

Opširnije
04-05-2016
Najava nacionalne radionice

U četvrtak 12. svibnja 2016. s početkom u 10:00 sati u Dvorani Hrvatske gospodarske komore, Frankopanska 3, Koprivnica  održat će se Nacionalna konzultacija dionika o ležištima mineralnih sirovina od javnog značenja u okviru projekta MINATURA 2020 koju organizira Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije u suradnji s HGK Županijska komora Koprivnica.  

Opširnije
01-04-2016
Održan okrugli stol Podravska brza cesta
Održan okrugli stol Podravska brza cesta

  Održan okrugli stol „Podravska brza cesta u funkciji demografske, ekonomske i okolišne održivosti Podravine" Dana 31. ožujka 2016. u prostorima Kulturno informativnog centra u Martijancu u organizaciji Općine Martijanec održan je Okrugli stol o gradnji Podravske brze ceste. Ovom događaju prisustvovali su predstavnici Koprivničko-križevačke, Varaždinske i Virovitičko-podravske županije, predstavnici gradova i općina od slovenske granice do Virovitice kroz koje prolazi državna cesta DC10 – Podravska magistrala te ostali učesnici. S područja Koprivničko-križevačke županije u raspravi su sudjelovali zamjenik župana Darko Sobota, Mladen...

Opširnije
09-12-2015
MINATURA 2020
MINATURA 2020

MINATURA2020 - Ležišta mineralnih sirovina od javnog značenja   Novi EU projekt pod nazivom MINATURA2020 - Razvojni koncept za Europski okvir ležišta mineralnih sirovina, financiran od strane Europske komisije Programa OBZOR 2020., započet je početkom 2015. godine kao odgovor na društvene potrebe očuvanja ležišta mineralnih sirovina od javnog značenja za budućnost.Eksploatacija izvornih ležišta mineralnih sirovina u Europi je neophodna ukoliko želimo da potrebe europskog društva budu zadovoljene na održiv način. Da bi se ostvario ovaj cilj, društvo treba osigurati učinkovit pristup koji bi omogućio istraživanje i eksploataciju...

Opširnije
23-11-2015
OBILJEŽENO 20. GODINA RADA ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE
OBILJEŽENO 20. GODINA RADA ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE

U petak, 20. studenog u prostorijama HGK Županijske komore Koprivnica obilježeno je 20 godina rada i postojanja Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko – križevačke županije.Osnivač Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko – križevačke županije je Koprivničko – križevačka županija, a Odluka Županijske skupštine donijeta je 25. listopada i 7. studenog 1994. godine. Prvi poslovi bili su vezani uz prikupljanje postojeće prostorne planske dokumentacije na području Županije, te je formiran tim koji će izraditi prostorni plan Koprivničko-križevačke županije.Župan Darko Koren čestitao je...

Opširnije
16-11-2015
Obilježavanje 20. godišnjice rada Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije

Obilježavanje 20. godišnjice rada Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije održat će se u petak 20. studenog 2015. godine u 10.30 u prostorijama Hrvatske gospodarske komore, Županijska komora Koprivnica, Frankopanska 3.    

Opširnije
Google Maps lokacija sjedišta
<<  Rujan 2016  >>
 Po  Ut  Sr  Če  Pe  Su  Ne 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Partneri

Koprivničko-križevačka županija
Pora
Zaštita prirode Koprivničko-križevačke županije

Projekti

Aktivni
 
 Završen
Natreg

 

Attract See

 

 

 

 

 

 

  • 1
  • 2
  • 3
Prije Dalje

Riješenje o imenovanju ravnatelja Zavoda

16-08-2016 Otvaranja:91 Ostale novosti

Rješenje o imenovanju ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije.

Opširnije

Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti…

08-07-2016 Otvaranja:230 Ostale novosti

Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije.        

Opširnije

Održana 17. sjednica Upravnog vijeća Zav…

28-06-2016 Otvaranja:303 Ostale novosti

Dana 24. lipnja 2016. godine održana je 17. sjednica Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije na kojoj je predsjednik Upravnog vijeća g. Nenad Martinaga u prisutnosti članova vijeća...

Opširnije