Obilježavanje 20. godišnjice rada Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije

Obilježavanje 20. godišnjice rada Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije Obilježavanje 20. godišnjice rada Zavoda... opširnije

Planovi u postupku donošenja

30-05-2016
JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna PPU Općine Rasinja

Na temelju članka 96. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13.) i Zaključka općinskog načelnika Općine Rasinja, KLASA: 350-01/15-01/08, URBROJ: 2137/13-16-1 od 18. svibnja 2016. godine objavljuje se JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rasinja. Javna rasprava sastoji se od javnog uvida i javnog izlaganja. Javna rasprava će trajati 15 dana, od 27. svibnja 2016. godine do 10. lipnja 2016. godine. Javni uvid u Prijedlog IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rasinja moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u...

Opširnije
04-03-2016
Predaja Izvornika elaborata II. izmjena i dopuna PPUO Kalinovac
Predaja Izvornika elaborata II. izmjena i dopuna PPUO Kalinovac

  U prostorijama Općine Kalinovac je u četvrtak 03. ožujka 2016. godine izvršena predaja Izvornika elaborata II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kalinovac (SG KKŽ 6/07, 2/09 i 15/15), kojega je općinskom načelniku Branku Soboti uručio u ime izrađivača Plana ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije Zlatko Filipović.Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Kalinovac objavljena je u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije" broj 15/15.

Opširnije
04-03-2016
Sastanak u svezi planiranja zone EP „Krečevine“ u Općini Kloštar Podravski
Sastanak u svezi planiranja zone EP „Krečevine“ u Općini Kloštar Podravski

U četvrtak 03.ožujka 2016. godine održan je sastanak Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko - križevačke županije i trgovačkog društva BISTRA d.o.o. za projektiranje, izgradnju i održavanje hidrograđevinskih objekata i građevinarstvo Đurđevac, u svezi planiranja zone za eksploataciju mineralnih sirovina građevnog šljunka i pijeska - planiranog EP„Krčevine", tijekom već započete izrade III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kloštar Podravski („Službeni glasnik Koprivničko - križevačke županije" broj 12/03, 10/07 i 10/10).Planirano istražno i eksploatacijsko polje „Krčevine" zauzima površinu od 18,52 ha u vlasništvu tvrtke BISTRA i funkcionalno je povezano u...

Opširnije
24-02-2016
Izrada II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Petar Orehovec
Izrada II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Petar Orehovec

U tijeku je izrada II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Petar Orehovec sa smanjenim sadržajem (Odluka o izradi objavljena je u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije", broj 18/14). U prostorijama Općine Sveti Petar Orehovec dana 23. veljače 2016. godine održan je radni sastanak sa načelnikom Općine Franjom Poljakom i pročelnikom Jedinstvenog upravnog odijela Mirkom Benkom. Na sastanku se raspravljalo o razlozima i problematici koja se odnosi na ove izmjene i dopune, pregledani su pristigli zahtjevi, te je dogovoren daljnji tijek izrade Plana.Dosadašnjim izmjenama i dopunama osigurali su se...

Opširnije
21-12-2015
OBAVIJEST O IZRADI III. IZMJENA I DOPUNA PPUO SOKOLOVAC SA SMANJENIM SADRŽAJEM
OBAVIJEST O IZRADI III. IZMJENA I DOPUNA PPUO SOKOLOVAC SA SMANJENIM SADRŽAJEM

Odlukom o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sokolovac sa smanjenim sadržajem („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 3/08., 15/09. i 19/14.) objavljenom u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije" broj 8/15., započela je izrada III. izmjena i dopuna navedenog Plana. Nositelj izrade navedenih izmjena i dopuna Plana je Općina Sokolovac, koja sukladno članku 81. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13.) obavlja stručne i administrativne poslove u vezi s izradom i donošenjem Plana, a stručne poslove izrade nacrta prijedloga, odnosno konačnog prijedloga prostornog plana obavlja Zavod za prostorno uređenje...

Opširnije
01-12-2015
ODRŽANO JAVNO IZLAGANJE O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA PPUO PODRAVSKE SESVETE

Javno izlaganje u okviru javne rasprave o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna PPUO Podravske Sesvete održano je dana 25. studenog 2015. godine u 10,00 h u maloj vijećnici Općine Podravske Sesvete. Na javnom izlaganju sudjelovali su predstavnici Općine Podravske Sesvete, stručni izrađivač Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, predstavnici nadležnih javnopravnih tijela te ostala zainteresirana javnost. Prema Odluci o izradi objavljenoj u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije" broj 05/15 od 13. svibnja 2015. godine, razlozi izrade su: određivanje lokacija, uvjeta i djelatnosti koje se mogu obavljati u gospodarskim zonama; korekcija građevinskih područja; obnovljivi izvori energije;...

Opširnije
16-11-2015
Javna rasprava na Prijedlog II. ID PPUO Podravske Sesvete

Na temelju članka 97. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13) obavještavamo Vas da je objavljena javna rasprava na Prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podravske Sesvete.Javna rasprava će trajati 15 dana, od 13. listopada 2015. godine do 27. studenog 2015. godine.Javni uvid u Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podravske Sesvete moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Podravske Sesvete, Ivana Mažuranić 1, Podravske Sesvete svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 14,00 sati, na mrežnim...

Opširnije
26-10-2015
JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca

Javna rasprava će trajati 15 dana, od 27. listopada 2015. godine do 10. studenog 2015. godine. Javni uvid u Prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Grada Đurđevca, Stjepana Radića 1, Đurđevac svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 16,00 sati i na web stranicama Grada Đurđevca www.djurdjevac.hr i Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije http://www.prostorno-kkz.hr. Javno izlaganje Prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca organizirat će se u Gradskoj knjižnici Đurđevac, Trg Svetog Jurja...

Opširnije
22-10-2015
ODRŽANO JAVNO IZLAGANJE O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA PPUO KALINOVAC
ODRŽANO JAVNO IZLAGANJE O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA PPUO KALINOVAC

Javno izlaganje u okviru javne rasprave o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna PPUO Kalinovac održano je dana 20. listopada 2015. godine u 10,00 h u Vijećnici Općine Kalinovac. Na javnom izlaganju sudjelovali su predstavnici Općine Kalinovac, stručni izrađivač Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, predstavnici nadležnih javnopravnih tijela te ostala zainteresirana javnost. Prema Odluci o izradi II. Izmjena i dopuna PPUO Kalinovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 13/14.) razlozi izrade su: određivanje lokacija, uvjeta i djelatnosti koje se mogu obavljati u gospodarskim zonama; korekcija građevinskih područja; obnovljivi izvori energije; ucrtavanje novog...

Opširnije
12-10-2015
Održan radni sastanak Bistre, Zavoda i Geotehničkog fakulteta u Varaždinu
Održan radni sastanak Bistre, Zavoda i Geotehničkog fakulteta u Varaždinu

Dana 07. listopada 2015. godine održan je radni sastanak na poziv tvrtke Bistre d.o.o. Đurđevac, vezan za planirane zahvate eksploatacije pijeska i šljunka na EP „Peski" i gospodarske zone „Peski" koji su zajednički pojekt Općine Kalinovac i Kloštar Podravski, za koje se izrađuju izmjene i dopune prostornih planova.Sastanku su uz predstavnike tvrtke Bistra d.o.o. Đurđevac Božidara Slobodnjaka i Martina Semeraja i Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije Zlatka Filipovića, Mladena Maticu i Blaženku Lukšić, nazočili i predstavnici projektno-izrađivačkog tima Geotehničkog fakulteta u Varaždinu dr. Mario Gazdek, Ivan Težak i Denis...

Opširnije

Ostale novosti

13-05-2016
ODRŽANA PRVA NACIONALNA RADIONICA U OKVIRU EU PROJEKTA MINATURA2020
ODRŽANA PRVA NACIONALNA RADIONICA U OKVIRU EU PROJEKTA MINATURA2020

12. SVIBNJA 2016. ODRŽANA PRVA NACIONALNA RADIONICA U OKVIRU EU PROJEKTA MINATURA2020   U prostorijama Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Koprivnica održana je prva nacionalna radionica o ležištima mineralnih sirovina od javnog značenja u sklopu projekta MINATURA2020. Prije početka same radionice sve prisutne pozdravio je zamjenik župana Darko Sobota i ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije Zlatko Filipović. Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije je partner u ovom projektu koji se odvija u sklopu EU programa Obzor2020. Radionici je prisustvovalo 50-ak...

Opširnije
04-05-2016
Najava nacionalne radionice

U četvrtak 12. svibnja 2016. s početkom u 10:00 sati u Dvorani Hrvatske gospodarske komore, Frankopanska 3, Koprivnica  održat će se Nacionalna konzultacija dionika o ležištima mineralnih sirovina od javnog značenja u okviru projekta MINATURA 2020 koju organizira Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije u suradnji s HGK Županijska komora Koprivnica.  

Opširnije
01-04-2016
Održan okrugli stol Podravska brza cesta
Održan okrugli stol Podravska brza cesta

  Održan okrugli stol „Podravska brza cesta u funkciji demografske, ekonomske i okolišne održivosti Podravine" Dana 31. ožujka 2016. u prostorima Kulturno informativnog centra u Martijancu u organizaciji Općine Martijanec održan je Okrugli stol o gradnji Podravske brze ceste. Ovom događaju prisustvovali su predstavnici Koprivničko-križevačke, Varaždinske i Virovitičko-podravske županije, predstavnici gradova i općina od slovenske granice do Virovitice kroz koje prolazi državna cesta DC10 – Podravska magistrala te ostali učesnici. S područja Koprivničko-križevačke županije u raspravi su sudjelovali zamjenik župana Darko Sobota, Mladen...

Opširnije
09-12-2015
MINATURA 2020
MINATURA 2020

MINATURA2020 - Ležišta mineralnih sirovina od javnog značenja   Novi EU projekt pod nazivom MINATURA2020 - Razvojni koncept za Europski okvir ležišta mineralnih sirovina, financiran od strane Europske komisije Programa OBZOR 2020., započet je početkom 2015. godine kao odgovor na društvene potrebe očuvanja ležišta mineralnih sirovina od javnog značenja za budućnost.Eksploatacija izvornih ležišta mineralnih sirovina u Europi je neophodna ukoliko želimo da potrebe europskog društva budu zadovoljene na održiv način. Da bi se ostvario ovaj cilj, društvo treba osigurati učinkovit pristup koji bi omogućio istraživanje i eksploataciju...

Opširnije
23-11-2015
OBILJEŽENO 20. GODINA RADA ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE
OBILJEŽENO 20. GODINA RADA ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE

U petak, 20. studenog u prostorijama HGK Županijske komore Koprivnica obilježeno je 20 godina rada i postojanja Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko – križevačke županije.Osnivač Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko – križevačke županije je Koprivničko – križevačka županija, a Odluka Županijske skupštine donijeta je 25. listopada i 7. studenog 1994. godine. Prvi poslovi bili su vezani uz prikupljanje postojeće prostorne planske dokumentacije na području Županije, te je formiran tim koji će izraditi prostorni plan Koprivničko-križevačke županije.Župan Darko Koren čestitao je...

Opširnije
16-11-2015
Obilježavanje 20. godišnjice rada Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije

Obilježavanje 20. godišnjice rada Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije održat će se u petak 20. studenog 2015. godine u 10.30 u prostorijama Hrvatske gospodarske komore, Županijska komora Koprivnica, Frankopanska 3.    

Opširnije
29-05-2015
Održan finalni 5. sastanak LAG-a Green Partnerships projekta
Održan finalni 5. sastanak LAG-a Green Partnerships projekta

  Dana 29. svibnja 2015. godine, u prostorijama Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije,održan je finalni 5. sastanak Lokalne akcijske grupe osnovane u sklopu Green Partnerships projekta na kojemu kao jedan od 12 partnera iz 11 europskih zemalja sudjeluje Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije. Budući da projekt završava krajem svibnja 2015. godine, naglasak je stavljen na ostvarene rezultate na lokalnoj i međunarodnoj razini. Sastanku su prisustvovali predstavnici Koprivničko-križevačke županije, Regionalne energetske agencije Sjever, tvrtke Energetika...

Opširnije
28-05-2015
Održan 4. sastanak LAG-a Green Partnerships projekta
Održan 4. sastanak LAG-a Green Partnerships projekta

 U sklopu Green Partnerships projekta 27. svibnja 2015. godine održan je 4. sastanak Lokalne akcijske grupe u prostorijama Osnovne škole „Grigor Vitez", Sveti Ivan Žabno. Sastanku su prisustvovali predstavnici Osnovne škole, Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije te predstavnik projektanata. Zgrada je izgrađena prije 38 godina, te zbog nedostatnog održavanje trenutno ne zadovoljava energetske standarde. Iz tog razloga, izabrana je za jedan od akcijskih planova Green Partnerships projekta preko kojega je izrađena tehnička dokumentacija za njezinu energetsku obnovu. Prvi korak izrade...

Opširnije
27-05-2015
ODRŽANA MEĐUNARODNA FINALNA KONFERENCIJA PROJEKTA GREEN PARTNERSHIPS
ODRŽANA MEĐUNARODNA FINALNA KONFERENCIJA PROJEKTA GREEN PARTNERSHIPS

U Mariboru je od 19. do 21. svibnja 2015. godine održan posljednji međunarodni koordinacijski sastanak partnera i finalna konferencija projekta GREEN PARTNERSHIPS. Projekt GREEN PARTNERSHIPS odvijao se od siječnja 2013. do svibnja 2015. godine, u sklopu 5. poziva Programa Mediteran (MED) čija je tema bila „Inovacije za obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost". U projektu je sudjelovalo 12 partnera iz 11 zemalja, a vodeći partner bio je Institut za poljoprivredu i šumarstvo iz Maribora. Hrvatski partner u projektu bio je...

Opširnije
18-05-2015
ODRŽAN TREĆI RADNI SASTANAK LAG-a
ODRŽAN TREĆI RADNI SASTANAK LAG-a

Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije organizirao je 15. svibnja 2015. godine u zgradi Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica treći sastanak Lokalne akcijske grupe koja djeluje unutar Green Partnerships projekta. Sastanku su prisustvovali predstavnici Koprivničko-križevačke županije, Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica, Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije te projektanti.Glavna tema sastanka bila je prezentacija „Glavnog projekta iskorištavanja obnovljivih izvora energije na zgradi Doma za starije i nemoćne osobe u Koprivnici", ujedno jednog od akcijskih planova ostvarenih...

Opširnije
Google Maps lokacija sjedišta
<<  Svibanj 2016  >>
 Po  Ut  Sr  Če  Pe  Su  Ne 
        1
  2  3  4  5  6  7  8
  9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Partneri

Koprivničko-križevačka županija
Pora
Zaštita prirode Koprivničko-križevačke županije

Projekti

Aktivni
 
 Završen
Natreg

 

Attract See

 

 

 

 

 

 

  • 1
  • 2
  • 3
Prije Dalje

ODRŽANA PRVA NACIONALNA RADIONICA U OKVI…

13-05-2016 Otvaranja:124 Ostale novosti

ODRŽANA PRVA NACIONALNA RADIONICA U OKVIRU EU PROJEKTA MINATURA2020

12. SVIBNJA 2016. ODRŽANA PRVA NACIONALNA RADIONICA U OKVIRU EU PROJEKTA MINATURA2020   U prostorijama Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Koprivnica održana je prva nacionalna radionica o ležištima mineralnih sirovina od javnog...

Opširnije

Najava nacionalne radionice

04-05-2016 Otvaranja:191 Ostale novosti

U četvrtak 12. svibnja 2016. s početkom u 10:00 sati u Dvorani Hrvatske gospodarske komore, Frankopanska 3, Koprivnica  održat će se Nacionalna konzultacija dionika o ležištima mineralnih sirovina od javnog značenja u...

Opširnije

Održan okrugli stol Podravska brza cesta…

01-04-2016 Otvaranja:460 Ostale novosti

Održan okrugli stol Podravska brza cesta

  Održan okrugli stol „Podravska brza cesta u funkciji demografske, ekonomske i okolišne održivosti Podravine" Dana 31. ožujka 2016. u prostorima Kulturno informativnog centra u Martijancu u organizaciji Općine Martijanec održan je Okrugli...

Opširnije